Privacy Policy

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling
van uw order en om u daaromtrent te informeren.
Gegevens stellen wij nooit aan derden beschikbaar en worden ook
niet met dat doel bewaard.